ערן בוכריס: ניהול ופיקוח תזרים המזומנים בעסק

רו"ח ערן בוכריס על ניהול ופיקוח תזרים המזומנים בעסק

ערן בוכריס מציע מידע שימושי וטיפים בנושא ניהול תזרים מזומנים. שליטה במידע והקשר עם הבנק- חשוב מאוד להתמצאות בנתונים הכספיים של העסק ולעדכן את הבנק מבעוד מועד. כך יבנה אמון והשפעה חיובית- מקצועית על הבנקאי.

ניהול ובקרת תחזיות תזרימיות-משימה ניהולית הנופלת בין הכיסאות ונדרשת עזרה של מומחה.

בקרת אשראי לקוחות/ ספקים- נדרש למימון ההון החוזר. פרדוקס גידול המכירות אף יכול ויכניס לקשיים תזרימים גדולים יותר ולמחנק אשראי ואם לא נדאג למקורות מימון הולמים, הוא אף עשוי לקרוס.

ערן בוכריס רואה חשבון
ערן בוכריס רואה חשבון

ניהול תזרים המזומנים בפועל- הכוללת תנועות שסכומן ו/או תאריך הכניסה והיציאה של המזומנים ברור וידוע מראש, כגון, שיק שניתן לספק, שכר עובדים קבוע, הוראת קבע של חברת ליסינג וכו'.

ניתוח גיול חובות של הלקוחות והספקים- בחינת הספקים הלקוחות, תנאי האשראי והאם עומדים בהם.

ניתוח הוצאות התפעול בעסק- בחינת הספקים  בעלי מאפיינים שונים והתייחסות לכל קבוצה בנפרד.יש לבחון האם יש מקום להתייעלות תפעולית שיחסכו כסף לעסק ?!!

ניתוח הוצאות המימון בעסק- בחינה עם בנקאי הבנקאי והחוץ בנקאי שנטל הארגון מהם האשראים ותנאי האשראי  ?(לוחות סילוקין, שיעורי ריבית, מועדי פירעון וכו').

לסיכום ניתן לומר כי מודול תזרים מזומנים טוב, חוסך עבודה מיותרת בארגון, משפר את הוודאות, משפר את הבקרה הפנימית בארגון, מונע מהארגון סיכונים עסקיים ומסייע לשמור על יחסים עסקיים תקינים עם הבנק. במקרים רבים זהו ההבדל בין עסק חי ומשגשג לבין עסק שלא מצליח לשרוד.

‎כותב המאמר: ערן בוכריס, רואה חשבון

054-4827820 הרצל 95 ( בסמוך לקריית הממשלה )  רמלה

אודות המחבר

השארת תגובה