המומחיות שלנו

 • ביקורת דוחות כספיים
 • ייצוג מול רשויות המס
 • הכנת דוחות שנתיים לעצמאיים
 • ניהול חשבונות
 • הכנת משכורות
 • חשבות שכר
 • הצהרות הון
 • ליווי מקצועי
 • הכוונה בהקמת עסק
 • הכנת תוכניות עסקיות
 •  החזרי ותיאומי מס